Базове налаштування Zabbix server на Ubuntu 20.04

Розглянемо базову установку Zabbix server на Ubuntu 20.04.

 1. Підключення репозиторія
 2. Встановлення базових компонентів
 3. Налаштування Mysql
 4. Встанолення Zabbix server
 5. Підключення Zabbix agent

  Підключення ревозиторія

Підключимо офіційний репозиторій Zabbix:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.3/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.3-1%2Bubuntu20.04_all.deb
dpkg -i zabbix-release_5.3-1+ubuntu20.04_all.deb

Після чого оновимо пакети:

apt update

Більш свіжі версії можна знайти за посиланням: https://repo.zabbix.com

 Встановлення базових компонентів

Встановимо всі необхідні компоненти для роботи з Zabbix:

apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-agent mysql-server-core-8.0

 Налаштування Mysql

Насамперед налаштуємо базу даних. Для цього введіть в консолі команду:

mysql

Створіть базу данихzabbix с кодуванням utf8:

mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

Далі створимо користувачаzabbix, де your_password – Ваш пароль:

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'your_password';

Надамо всі права користувача zabbix на базу даних zabbix:

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Далі, завантажимо початковий вміст бази zabbix в створену базу. За замовчуванням дамп бази зберігається в по шляху /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz:

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Потім приступаємо до установки Zabbix Server.

 Встановлення Zabbix server

У нашому випадку інтерфейс Zabbix Server працює на зв’язці nginx + phpfpm, тому редагуємо шаблон хоста:

nano /etc/zabbix/nginx.conf

Розкоментуйте в третьому рядку вміст файла і пропишіть Ваш домен або IP сервера:

server {
    listen 80;
    server_name zabbix.example.com;
...

Щоб nginx запрацював з новими змінами – виконайте команду:

nginx -s reload

Далі нам потрібно встановити правильну часову зону, щоб в Zabbix відображалося коректний для нас час, для цього редагуємо файл:

nano /etc/zabbix/php-fpm.conf

Розкоментуйте останній рядок файлу в якій і вказуємо потрібну часову зону, в нашому випадку це Europe/Kiev:

...
php_value[date.timezone] = Europe/Kiev

Потім відкриваємо конфігураційний файл Zabbix Server:

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Тут нам потрібно вказати кілька параметрів, а саме:

 • Порт:
ListenPort=10051
 • IP адресу сервера:
SourceIP=123.123.123.123
 • Пароль до бази даних:
DBPassword=your_password

Далі запускаємо Zabbix Server:

systemctl start zabbix-server

Дозволяємо запуск при перезавантаженні:

systemctl enable zabbix-server

Далі, щоб продовжити установку, ми переходимо в браузері за адресою\доменом, який Ви вказали під час налаштування nginx, в нашому випадку це: http://zabbix.example.com

Якщо все зробили правильно, при відкритті Ви побачите початкову сторінку установки:

Натисніть кнопку “Далее“:

На даному етапі пропишіть тільки пароль, який ми вказували при створенні бази даних і користувача, та натисніть кнопку “Далее“:

В даному вікні вказується назва Вашого сервера і порт, настройки прописані за замовчуванням, тому натискаємо кнопку “Далее”:

Перевірте всю конфігурацію і натисніть кнопку “Далі”. Якщо все зроблено правильно – ми отримаємо повідомлення про успішну установку:

Натисніть на кнопку “Фініш” і авторизуйтесь за стандартними даними:

Логін: Admin

Пароль: zabbix

Примітки!

У разі, якщо необхідно русифікувати веб-інтерфейс, виконуємо наступні команди:

locale-gen ru_RU
locale-gen ru_RU.UTF8
locale-gen ru_RU.UTF-8
dpkg-reconfigure locales
systemctl restart php7.4-fpm.service

Після чого в настройках буде можливість змінити мову на російську.

 Підключення Zabbix agent

Для того щоб підключити сервер для моніторингу, на віддаленому сервері виконуємо установку zabbix agent:

apt install zabbix-agent

Редактируем конфигурационный файл:

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Вказуємо параметри:

 • IP сервера:
Server=123.123.123.123
 • IP сервера перевірок:
ServerActive=124.124.124.124
 • Назва сервера:
Hostname=Zabbix server TEST

Збережіть файл і запустіть агент:

systemctl restart zabbix-agent

Далі перейдіть в інтерфейс Zabbix Server, в розділ “Настройка” -> “Узлы сети“, в правому верхньому куті натисніть “Создать узел сети“:

Вкажіть Имя узла сети та IP-адрес і так само виберіть групу в залежності від типу сервера.

На вкладці “Шаблоны” вкажіть Linux by Zabbix agent:

Після чого натисніть “Додати” і у нас буде додано сервер:

На цьому базова настройка Zabbix server на Ubuntu 20.04 завершена.

Goodhoster.NET
Додати коментар