ISPManager 5 – оновлення PostgreSQL 9 до 10 версії (Centos 7)

PostgreSQL – повинна бути вже встановлена через панель.

1. Перевіряємо які пакети зараз стоять і видаляємо їх без залежностей:

# rpm -qa | grep postgresql | grep 9
postgresql-server-9.2.24-4.el7_8.x86_64
postgresql-9.2.24-4.el7_8.x86_64
postgresql-libs-9.2.24-4.el7_8.x86_64

Зупиняємо Postgresql:

systemctl stop postgresql

Видаляємо ці ж пакети:

rpm -e --nodeps postgresql-server-9.2.24-4.el7_8.x86_64 postgresql-9.2.24-4.el7_8.x86_64 postgresql-libs-9.2.24-4.el7_8.x86_64

2. Підключаємо репозиторій PostgreSQL 10 і виконуємо установку PostgreSQL 10 з ініціалізацією системних даних і баз:

# rpm -Uvh https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
# yum install postgresql10-server.x86_64 postgresql10-libs.x86_64 postgresql10.x86_64 postgresql10-contrib.x86_64
# /usr/pgsql-10/bin/postgresql-10-setup initdb
Initializing database ... OK

Перевіряємо директорію з базами PostgreSQL, якщо висновок потрібних баз даний є – значить все вірно:

# ls  /var/lib/pgsql/10/data/

3. Додаємо в конфігураційний файл оболонки bash користувача postgres- /var/lib/pgsql/.bash_profile – новий шлях до PostgreSQL 10.

Команда:

egrep PATH /var/lib/pgsql/.bash_profile

Та в файл /var/lib/pgsql/.bash_profile додаємо наступну строку:

export PATH=/usr/pgsql-10/bin:$PATH

Перезапускаємо PostgreSQL 10:

# systemctl start postgresql-10.service

Додаємо в автозавантаження:

# systemctl enable postgresql-10.service

Перевіряємо версію PostgreSQL:

# su - postgres -c "psql" 
psql (10.13)
Type "help" for help.

4. Правимо конфігураційний postgresql для ISPManager 5:

nano /usr/local/mgr5/etc/conf.d/postgresql.conf

Правимо до виду:

path pgvacuum /usr/pgsql-10/bin/vacuumdb
path pgctl service postgresql-10
path pghbaconf /var/lib/pgsql/10/data/pg_hba.conf
path postgresql_restart service postgresql-10 restart
path postgresql_reload service postgresql-10 reload
path postgresql.conf /var/lib/pgsql/10/data/postgresql.conf

Переписуємо налаштування з файлу /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf в файл /var/lib/pgsql/10/data/pg_hba.conf.

Очищаємо кеш панелі керування:

rm -rf /usr/local/mgr5/var/.xmlcache/

Перезапускаємо панель ISPManager 5:

killall -9 core

Або:

/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr exit

На цьому оновлення PostgreSQL для ISPmanager 5 Lite на Centos 7 завершена.

Goodhoster.NET
Додати коментар