Зміна версії PHP на VestaCP. Centos 7

В даний момент за замовчуванням VestaCP ставить версію PHP 7.4.

Повернемо версію PHP 7.2 для наших сайтів. Спершу заходимо на сервер по ssh і виконуємо команду:

yum update -y --enablerepo=remi-php72

Зупиняємо apache:

service httpd stop

Видаляємо активну версію командою:

yum -y remove php

Ставимо PHP 7.2:

yum install php72-php 

yum install php72-php-pear php72-php-bcmath php72-php-pecl-jsond-devel php72-php-mysqlnd php72-php-gd php72-php-common php72-php-fpm php72-php-intl php72-php-cli php72-php php72-php-xml php72-php-opcache php72-php-pecl-apcu php72-php-pecl-jsond php72-php-pdo php72-php-gmp php72-php-process php72-php-pecl-imagick php72-php-devel php72-php-mbstring

Зупиняємо стару службу PHP-FPM і запускаємо нову:

service php-fpm stop 
service php72-php-fpm start 
service httpd restart

Створюємо символічне посилання на новий PHP, але спочатку перейменуємо старий:

mv /usr/bin/php /usr/bin/php74

ln -s /usr/bin/php72 /usr/bin/php

Перезапускаємо apache і перевіряємо версію PHP:

service httpd restart

php -v

Отримуємо:

[root@vps49459 ioncube]# php -v
PHP 7.2 (cli) (built: Oct 22 2019 09:23:49)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Врахуйте, що конфігураційний файл php буде тепер в іншій папці: /opt/remi/php72/root/etc/php.ini

Так як наприклад, якщо на потрібно редагувати налаштування РНР – то для цього потрібно редагувати саме його. Ви так само можете зробити символічне посилання на /etc/php.ini

Goodhoster.NET
Додати коментар